Kvalitet & Miljö

Kvalité och Miljöpolicy

SPEEDTOOL ser kvalitets- och miljöarbetet som en möjlighet att stärka affärsverksamheten och skapa långsiktiga relationer med kunder samt bidra till ett hållbart samhälle. I arbetet läggs stor vikt vid ständiga förbättringar mot uppsatta kvalitets- och miljömål som stärker och utvecklar företaget och gör att vi kan agera kompetent inom alla områden.

SPEEDTOOL har en modern maskinpark som tillsammans med kompetenta medarbetare säkerställer att varje produkt som lämnar företaget uppfyller kunders högt ställda krav.

Vår förmåga att konstruera och producera pressverktyg och produkter bygger på erfarenhet från krävande kunder inom industrin.

Genom förebyggande åtgärder, ständig förnyelse och förbättring samt uppfyllande av myndigheters och andra intressenters krav, ska vi agera kompetent inom alla områden.

SPEEDTOOL arbetar enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Ladda hem certifikatet här!